Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Érvényes: 2017.01.01-től


Áruházunkban vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztráció során adja meg bejelentkezési nevét, jelszavát, valamint számlázási adatait, majd a regisztrációt ellenőrző email-ben kapot linkre kattintva véglegesítheti, hitelesítheti regisztrációját. Ha elfelejtette jelszavát vagy felhasználó nevét azt az Elfelejtette felhasználó nevét vagy Elfelejtette jelszavát gombra kattintva kérheti meg vagy módosíthatja.

Az „Általános Szerződési Feltételek és Visszatérítési Szabályok” jelölőnégyzetbe történő kattintással – a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt tartalommal – a Felhasználó és a Szolgáltató között szerződés jön létre.

Az egikalandor.hu működtetését a User's Crew Kft. ún. közvetítő szolgáltatóként végzi. 
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII: törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése a) Az érintett hozzájárulása.

Fogalmak

Támogatói Jegy: A Malév Repülő Klub által kibocsájtott Támogatói Jegy, melynek megvásárlásával a Vásárló jogot formál a Malév Repülő Klub szolgáltatásainak igénybevételére, szavazati joga nincs. A Vevő a jegy megvásárlásával a tárgyév végéig, mint Pártoló Tag szerepel a Klub nyilvántartásában. Pártoló Tagként jogosult a támogatás mértékéig sport szolgáltatást igénybe venni további befizetés nélkül. A szolgáltatást mint klubtag veszi igénybe.

Vásárló: A Weboldal regisztrált minden 18.-ik életévét betöltött magánszemély vagy jogi személy.

Vásárlás menete

A sikeres regisztráció után vagy ha már regisztrált akkor a felhasználó nevével jelentkezhet be.

Válassza ki a kívánt pártoló jegyet, a darabszámot és kattintson a Kosárba tesz gombra. Ezután eldöntheti, hogy folytatni kívánja-e a vásárlást vagy a kosár tartalmával elindítja a megrendelésénék véglegesítését.

Vissza az áruházba gombra kattintva folytathatja a vásárlást. Amennyiben a termék nevére kattint, úgy a termékhez kapcsolódó további tételek vásárolhatja meg.

Pénztár gombra kattintva elindul a megrendelés véglegesítése
Kérjük ellenőrizze személyes adatait, amennyiben nincsenek kitöltve a szállítási és számlázási adatok töltse ki.

Válassza ki a fizetés módját, mely lehet banki készpénz befizetés, banki utalás vagy bakkártyás fizetés a PayPal rendszerén keresztül. Bankkártyás fizetéshez PayPal regisztráció nem szükséges. Minden esetben az emilben kapott Pártoló Tagdíj sorszámára hivatkozva a feltüntetett bankszámla számra kérjük átutalni a pártolói díjat annak sorszámának feltüntetésével. 

Megrendelés megerősítése, véglegesítése

Utolsó lépésként figyelmesen ellenőrizze szállítási címét, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben bármilyen kérése, kérdése lenne azt írja meg számunka a megjegyzés mezőbe.

Az ÁSZF elfogadás után megrendelése elküldésre kerül, melyrő visszaigazoló emilt kap.

Amennyiben megrendelését az elküldést követően módosítani szeretné, úgy azt emilben kérheti.

A távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a megrendelés napjától számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 

Felelősség

A pártoló tagdíjat a befizetés után User's Crew Kft. 15 napon belül átutalja a Malév Repülő Klub bankszámlájára. A Szolgáltató továbbiakban kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban, a Partner, mint a Termék értékesítője felelős kizárólagosan a szolgáltatás nyújtásáért. A Partner köteles arra, hogy az általa értékesített Támogatói Jegy-el kapcsolatos valamennyi igényt teljesítse. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Támogatói Jegy megvásárlása után a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, minden felelősség és kötelezettség a Partnert terheli.

A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a Szolgáltató felé.

 

Elállási jog

Felek megállapodnak, hogy a Vásárló a Támogatói Jegy megrendelésétől számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, amely jogát írásban illetve email útján vagy postai úton a fejlécben megjelölt címekre megküldött egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A megrendelő elállási jogának gyakorlását határidőben úgy kell gyakorolni, hogy azt a megrendelő a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi a User's Crew Kft. valamely fenti elérhetőségére. A megrendelőt terheli annak igazolása, hogy elállási jogát gyakorló nyilatkozatát határidőben megküldte a User's Crew Kft.-nek. Felek megállapodnak, hogy a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszik figyelembe a határidő számítása szempontjából. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő postai levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát abban az esetben, ha a Támogatói Jegy nyújtására irányuló szerződés egészének teljesítését követően kívánna elállni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a megrendelő a Támogatói Jegy megrendeléstől számított 14 napon belül kívánja kifejezetten igénybe venni (a megrendeléskor erre való felhívás elfogadásával) és a szolgáltatás lezajlik, akkor ezen időponttól kezdőden elállási jogát a megrendelő már nem gyakorolhatja. 

Felek megállapodnak, hogy a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 10 munkanapon napon belül a User's Crew Kft. visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást kivéve, ha az már teljesítésre került. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele vis major okból (pld. időjárás, tűzkár) elhalasztásra kerül, akkor a megrendelő részére nyitva álló elállási jog 14 napos határideje újrakezdődik. Ebben az esetben a költségek a Szolgáltatót terhelik.

Elállási nyilatokozat letöltése